Răspunsul este ”Nu”.

”Demisia în alb” nu este reglementată prin dispozițiile Codului Muncii, încălcându-l chiar.

Potrivit dispozitiilor art. 1204 Cod civil „consimțământul părților trebuie să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză “.

Art. 81 din Codul Muncii arată că ”(1) Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz”.

Așadar, voința angajatului trebuie să fie liber exprimată la data depunerii cererii de demisie, nicidecum anterior înregistrării sale. Nu este nici legal și nici suficient, un consimțământ exprimat în mod trunchiat, adică doar cu privire la încetarea raporturilor de  muncă, cu omisiunea datei de la care actul demisiei își produce efectele.

Deși o practică des întâlnită la nivelul angajatorilor, vă rugăm să rețineți că o astfel de demisie, utilizată într-un context stabilit unilateral de către angajator, ca un mijloc de constrângere a angajatului, nu este producătoare de efecte juridice.