1. Domeniul imobiliar și exercitarea dreptului de proprietate

Dreptul imobiliar este un domeniu complex, ce acoperă un spectru larg de procese, indiferent că vorbim de achiziție, vânzare de imobile (terenuri și construcții) sau de administrarea și valorificarea acestora.

Legea poate limita exercitarea dreptului de proprietate, în interes public sau în interes privat.

În situația achiziționării unui apartament oferit de către dezvoltator, dreptul imobiliar definește garanțiile pe care acesta din urmă va trebui să le prezinte cumpărătorului.

Provocările în acest domeniu sunt extrem de diverse, și pot consta, de exemplu, în inducerea în eroare a unui cumpărător pentru achiziționarea unei proprietăți cu vicii ascunse, sau pot viza nerespectarea obligației de vânzare a imobilului de către promitentul vânzător.

Noi vom interveni în situații ce vizează redactarea documentației juridice și consilierea în diverse proiecte imobiliare, reprezentarea în fața autorităților locale și județene în privința procedurilor de urbanism, de publicitate imobiliară ș.a., până la reprezentarea părților în fața instanțelor de judecată

Nu în ultimul rând, în cazul închirierii unei proprietăți, a semnării unui contract de superficie, arendă sau uzufruct, raportul juridic stabilit între părți va fi guvernat de regulile dreptului imobiliar.

2. Familie

Cabinetul de avocat “Smaranda Colța” posedă o vastă experiență în domeniul Dreptului familiei.

În primul rând, asigurăm activități de consultanță și asistență juridică pe durata negocierilor sau a procedurii de mediere a unui conflict de natură familială. Conturarea unei soluții care să restabilească armonia într-un astfel de conflict reprezintă o prioritate exclusivă.

Pe de altă parte, dacă nu sunt întrunite condițiile unei negocieri/medieri, ne sfătuim clienții să decidă asupra unei proceduri judiciare în diverse tipuri de cauze, precum:

  • divorț;
  • exercitarea autorității părintești;
  • partaj bunuri comune.

Intervenim totodată în cazuri complexe, cu elemente de extraneitate, precum divorț sau răpirea internațională de minori

3. Contracte

Dreptul contractelor reprezintă acea ramură a Dreptului civil care include regulile ce guvernează încheierea și executarea convențiilor, ce atestă voința a două sau mai multe persoane fizice sau juridice.

Libertatea contractuală definește momentul semnării contractului și semnifică faptul că părțile au dreptul să redacteze contractul astfel cum își doresc. Evident, cu respectarea condițiilor de legalitate incidente. Contractul astfel încheiat este guvernat de principiul ”forței obligatorii”, ce presupune că acel contract, legal întocmit, are putere de lege pentru părțile contractante.

Fie că ne referim la achiziționarea de bunuri sau servicii, fie că avem în vedere răspunderea aferentă relațiilor de antrepriză, transport sau depozit,

Cabinetul nostru de avocat acordă consultanță juridică clienților săi în redactarea, negocierea, modificarea unui contract, astfel încât acesta să conțină clauze clare și protectoare pentru părțile raportului juridic, pentru prevenirea oricăror neînțelegeri ulterioare vizavi de executarea și angajarea răspunderii contractuale. Astfel de contracte reprezintă un prim pas pentru garantarea siguranței circuitului juridic, și preîntâmpină escaladarea conflictului în instanță.

Atunci când se impune, Cabinetul nostru de avocat acordă asistență și reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de drept comun și arbitrale, precum și în fața autorităților administrative competente.

4. Succesiune

Natura ”frântă” a multor familii moderne determină ca disputele legate de moștenire să fie tot mai dese. Recăsătorirea persoanei, alături de copiii din căsătoriile anterioare, complică discuțiile. Cu cât numărăm mai mulți membrii care ridică pretenții la moștenire, cu atât sunt mai slabe șansele ca toate aceste așteptări să fie atinse.

Dreptul succesoral determină regulile aplicabile dezbaterii unei moșteniri.

Se poate întâmpla ca defunctul să fi lăsat un testament. Cu toate acestea, descendenții, soțul supraviețuitor și ascendenții privilegiați sunt moștenitori rezervatari, adică au dreptul la rezerva succesorală. Prin „rezerva succesorală” se înțelege partea din bunurile moştenirii la care moştenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului, manifestată prin liberalităţi ori dezmoşteniri.

Cabinetul nostru asigură consilierea juridică a părților interesate, precum și reprezentarea acestora în instanță.