Consultanță juridică

Cabinetul de avocat ”Smaranda Colța” așează interesele clienților săi pe primul loc, adaptând sfaturile juridice la solicitările specifice venite din partea acestora.

În consecință, misiunea noastră debutează cu analiza temeinică a situațiilor prezentate, analiză ce implică studiul documentației clientului, a legislației aferente cazului, a practicii judiciare și, deseori, a doctrinei.

O astfel de analiză ne conduce la schițarea unui plan de acțiune, adaptat intereselor clientului, în vederea soluționării problemei intervenite.

În funcție de complexitatea cazului, consultanța juridică poate fi acordată în mod verbal, sau prin redactarea unui Raport informativ scris.

Onorariul este stabilit în funcție de amploarea documentației studiate și de complexitatea problemei prezentate, și poate fi un onorariu fix sau un onorariu orar (pe orele de studiu și/sau redactare).