Asistență juridică în timpul negocierilor

În funcție de particularitățile fiecărui caz, negocierea constituie una dintre opțiunile părților, ce poate ajunge să se concretizeze.

Consilierea oferită clienților noștri în fața oricăror instituții private/publice, persoane fizice/juridice, persoane de drept public/de drept privat, are rolul de a consolida poziția părții pe care o asistăm, în vederea trasării unui acord amiabil ale cărui condiții să fie cât mai bine pliate pe interesele personale și/sau  financiare ale acesteia.

Și în acest caz, onorariul poate fi unul fix, orar sau de succes, în acest ultim caz succesul urmând a fi definit prin însuși contractul de asistență juridică.