Dacă un raport juridic, stabilit între cel ce încredințează sarcini de serviciu și persoana care le îndeplinește, este caracterizat printr-o relație de subordonare, în baza căreia persoana din urmă complinește directivele ce i-au fost trasate de către cea dintâi, atunci suntem în prezența unui contract guvernat de Dreptul muncii.

Cu titlu de exemplu, această ramură de Drept reglementează:

  • diferitele tipuri de contracte de muncă (fie că vorbim de contracte încheiate pe durată determinată, fie că sunt pe durată nedeterminată);
  • clauzele privind orele de muncă;
  • aspectele ce se impun a fi respectate din punct de vedere al securității muncii, sănătății și condițiilor de muncă;
  • remunerarea sau compensarea orelor suplimentare;
  • condițiile în care angajatorul emite Decizia de concediere;
  • condițiile de protecție a angajaților la locul de muncă (inclusiv protecția împotriva hărțuirii morale la locul de muncă (mobbing)).

Așadar, pentru situațiile de conflict între angajator și angajat, Cabinetul nostru reprezintă prima opțiune în demersul de contractare a serviciilor unui avocat calificat, care să protejeze interesele părții, fie că vorbim de angajator sau de angajat.