România a adoptat ”Convenția europeană a drepturilor omului” în iunie 1994, acceptând astfel competența Curții de a examina plângeri individuale îndreptate împotriva sa.

Statul român a fost (și este) subiectul unui număr foarte mare de condamnări la Curte, pentru nerespectarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Pentru accesarea procedurii în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, se impune parcurgerea și epuizarea procedurilor de judecată interne, naționale, urmând ca plângerea să fie depusă cu respectarea termenului prevăzut.

Foarte multe cauze sunt declarate inadmisibile de Curte, pentru motive multiple și neexplicitate (din păcate) de instanța europeană, partea neajungând astfel să avanseze în procedură.

Cu toate acestea, Cabinetul nostru are experiență în depășirea momentului procedural în care se verifică admisibilitatea plângerii, situații ce nu pot fi decât îmbucurătoare părți, cele care aleg o astfel de cale, de cele mai multe ori, ca o ultimă speranță de a fi recompensate pentru neajunsurile suferite.