Putem defini Dreptul comercial ca un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi executare de lucrări, precum şi raporturilor juridice la care participă profesioniştii care au calitatea de comerciant.

Până la abrogarea Codului comercial, semnificaţia juridică a noţiunii de comerţ se fundamenta, în principal, pe dispoziţiile art. 3 din acest Cod, care reglementau faptele de comerţ.

Actualmente, fundamentul actelor şi faptelor specifice activităţii comerciale îl constituie prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Potrivit acestor prevederi, “în toate actele normative în vigoare, expresiile «acte de comerţ», respectiv «fapte de comerţ» se înlocuiesc cu expresia «activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii»”.

Conform art. 8 alin.1 din aceeași Lege, ”Noţiunea „profesionist” (…) include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil”.

În societatea contemporană, în care companiile se văd nevoite să respecte o multitudine descurajantă de reglementări legale, naționale și internaționale, Cabinetul nostru oferă consultanță și asistență juridică în îndeplinirea obligațiilor aferente industriei în care se încadrează fiecare tip de afacere, cu predilecție:

  • Convenții comerciale
  • Drepturi de proprietate intelectuală
  • Reglementări privitoare la mediu
  • Redactarea de documente, sprijin în acordarea de autorizații, licențe şi permise de funcționare

Nu în ultimul rând, asigurăm reprezentarea intereselor părții în fața instanțelor de judecată.