Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung (art. 10 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul).

Prin diversele finalități urmărite, reglementările de urbanism impun, pentru promovarea interesului general, o serie de restricții și chiar constrângeri a drepturilor particularilor și a intereselor private. Activitatea de urbanism trebuie să se desfășoare, printre altele, cu respectarea principiului participării publicului la procesul de luare a deciziilor (art. 5 din Legea nr. 350/2001).

Actualmente, în condițiile dezvoltării accelerate a localităților, realizarea unui echilibru între interesele private și cele de ordin public este, deseori, problematică, motiv pentru care Cabinetul nostru se poate implica în sprijinirea părții interesate prin activități de consultanță, asistență și reprezentare juridică, în chestiuni ce privesc, cu titlu de exemplu:

  • legalitatea și efectele certificatelor de urbanism, a avizelor de oportunitate, precum și a altor acte administrative;
  • procedura de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localității și introducerea acestora în intravilan;
  • legalitatea și oportunitatea avizelor necesare, emise de diferite instituții sau autorități publice;
  • legalitatea procedurii de emitere și aprobare a unui PUZ (Plan Urbanistic Zonal);
  • existența și îndeplinirea condițiilor de transparență ( ”Raportul de informare a publicului”).