Cabinetul de avocat ”Smaranda Colța” acordă asistență și reprezentare juridică pentru clienții săi în probleme juridice complexe de drept bancar, ce implică de multe ori o abordare multidisciplinară.

Legea nr. 193/2000 reglementează clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatorii. Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Prin Legea amintită, se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Ori de câte ori, contractele încheiate conțin clauze abuzive, persoana interesată se poate adresa instanței de judecată în vederea anulării clauzelor și restituirii sumelor ce au fost percepute abuziv.

Cabinetul nostru dispune de o vastă experiență în domeniu, fie ca reprezentant a unei foste instituții bancare, ce actualmente nu o mai regăsim în piață, fie ca reprezentantul consumatorilor confruntați cu problematica anulării clauzelor abuzive din contractele semnate.