Cabinet de avocat „Smaranda Colța”, Iași

EXPERIENȚĂ. EFICIENȚĂ. DEDICAȚIE

Înființat în anul 2008, Cabinetul de avocat ”Smaranda Colța” este dedicat consilierii și sprijinirii clienților săi (societăți, persoane fizice, ONG-uri, entități publice) în situațiile pe care aceștia le traversează.

Pe parcursul anilor Cabinetul de avocat a inițiat și beneficiat de numeroase colaborări, atât în cadrul profesiei- cu alți colegi avocați- , cât și în domeniile conexe avocaturii, precum lichidarea judiciară.

Subsemnata am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anul 2006, urmând ulterior programul de Masterat, la specializarea “Drept European”, în cadrul aceleiași Facultăți.

În anul 2015, am obținut titlul de ”Doctor în drept”, calificativul acordat fiind ”Magna cum laude”, ca urmare a absolvirii studiilor doctorale, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la specializarea ”Drept privat comparat”, sub îndrumarea Prof. univ. dr. Valeriu M. Ciucă.

În perioada mai 2014 – septembrie 2015, în calitate de cercetător doctorand în cadrul Facultății de Drept a Universității menționate, am fost implicată în proiectul POSDRU intitulat „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Am publicat numeroase articole, majoritatea în reviste indexate BDI (baze de date internaționale), precum:

Iunie 2015 – „Dreptul la viaţă privată şi formele de încălcare a proprietăţii în common law” (The Right to a Private Life and the Forms of Property Violation in Common Law”), articol publicat în revista ”Journal of Public Administration, Finance and Law (JOPAFL)”, Issue no. 7 (2015), (ISSN = 2285 – 2204 (print), ISSN–L = 2285 – 3499 (online)), disponibila la adresa http://www.jopafl.com/issue7.html, la paginile 105- 110;

Aprilie 2015 – ”Aspecte istorice ale preocupărilor europene privind ordinea publică din perspectiva servituților de urbanism”, articol publicat în volumul Conferinței internaționale ”Dreptul între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării juridice, politice, administrative și de ordine publică”, București, 21- 23 aprilie 2015, Ed. Hamangiu, 2015, București, la paginile 484- 492;

Decembrie 2014- „Implicațiile reglementărilor elvețiene și românești privind servituțile asupra conceptului de dezvoltare comunitară” (”Effects of Swiss and Romanian provisions regarding servitudes upon community development concept”), articol publicat în al şaselea număr al Revistei “Acta Universitatis George Bacovia. Juridica” (http://juridica.ugb.ro/current-issue), vol.3, Issue 2/2014 = ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171, indexată în bazele de date: SCIPIO, C.E.E.O.L., ProQuest şi EBSCO, la paginile 561- 580;

Noiembrie 2014- -„Considerations on the limits of the private property right and its implications in the concept of urban renewal”, articol publicat în revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, Nr.4, vol.8, 1843-570X, E-ISSN: 2067-7677, indexată în bazele de date: EBSCO, HEIN ONLINE, COPERNICUS, DOAJ, ULRICH, V LEX, SOCOLAR, la paginile 32- 40;

Octombrie 2014- „Consideraţii privind dreptul de servitute în concepţia Codurilor civile român şi francez”, articol publicat  în Volumul Conferinței Internaționale Uniformizarea Dreptului – Efecte juridice și Implicații Sociale, Politice și Administrative, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ISBN 978-606-27-0138-3, pp. 74- 81;

Mai 2014 – „Regimul juridic al servituţilor din perspectiva dreptului privat comparat”, articol publicat in volumul Conferinţei internaţionale de drept, studii europene si relaţii internaţionale „Rolul Europei intr-o societate polarizata”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;

Mai 2013  – „Fundamentele antice şi evoluţia civilizaţiei urbane prin prisma dreptului de proprietate şi a servituţilor reale”, articol publicat  în culegerea „Studii şi cercetări juridice europene”, apărută la Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;

Mai 2012  –  „Servituţile de urbanism din perspectiva strategiei europene privind dezvoltarea urbană durabilă”, articol publicat  în culegerea „Studii şi cercetări juridice europene”, apărută la Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

Din anul 2020, dețin calitatea de formator în cadrul Centrului teritorial Iași al ”Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților” (INPPA)- Departamentul de formare inițială, la disciplina ”Dreptul European al Drepturilor Omului”. Totodată, începând cu anul 2022 subsemnata am dobândit calitatea de formator, la aceeași disciplină, în cadrul Structurii Centrale a INPPA.

Începând cu anul 2017 sunt membră a Reţelei ”Pro Bono” pentru Drepturile Omului, dezvoltate de Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului  (ACTEDO) din Cluj, calitate în care am pus la dispoziția persoanelor aflate în dificultate, întreaga mea pregătire teoretică și practică.

Realizează mai întâi ”necesarul”, apoi ”posibilul”, pentru ca, în final, să constați ca ai realizat ”imposibilul”.