Recunoaștem că, oricât de prudent ar acționa o persoană/entitate juridică din punct de vedere financiar, circumstanțele individuale se pot modifica brusc, ducând astfel la imposibilitatea efectuării/ încasării plăților.

În acest sens, șomajul, boala, schimbarea locului de muncă,  neîndeplinirea prevederilor contractuale (acolo unde un astfel de contract este încheiat), constituie factori ce contribuie la imposibilitatea onorării obligațiilor de plată, fiind necesară derularea anumitor proceduri judiciare.

Cabinetul nostru de avocat întreprinde demersuri pentru recuperarea creanțelor, oferind totodată asistență juridică în cadrul procedurilor de evacuare, predare de bunuri, servituți ș.a..