Dreptul administrativ reprezintă ramura dreptului public care cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea administraţiei publice, pe baza şi în executarea legii.

În domeniul dreptului administrativ, rolul nostru este de a ne sfătui și asista clienții în instanță sau în fața administrației publice, în domenii precum:

  • dreptul electoral;
  • anularea/obligarea la emiterea de acte administrative;
  • funcția publică (implicit activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică).