Pro bono

Cabinetul nostru se mândrește cu o varietate de cazuri instrumentate în regim ”pro bono”, în favoarea persoanelor defavorizate.

Avocatul ”pro bono” este acel avocat care are libertatea luării deciziei de a acorda servicii de asistență și reprezentare juridică, în regim neremunerat, unor persoane vulnerabile, care nu dețin resurse financiare pentru plata onorariului avocațial.

  • Smaranda Colța este membră a Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, proiect demarat de ACTEDO (Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului), o organizație non- guvernamentală înființată în anul 2013, cu sediul în Cluj- Napoca.

Misiunea ACTEDO este de a promova justiția socială, drepturile fundamentale și egalitatea de gen și de a acționa împotriva încălcărilor drepturilor omului, prin activarea mecanismelor juridice existente, prin formare și educație, cercetare și advocacy, precum și prin campanii de informare și conștientizare” – https://actedo.org/

Înființată în anul 2014, ”Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului” este cel mai mare centru de asistenţă juridică pro bono din România, specializat pe drepturile omului, și are ca scop facilitarea accesului la justiție al grupurilor vulnerabile din România, atunci când drepturile lor fundamentale au fost încălcate.

Una dintre reușitele titularei Cabinetului nostru a constat în anularea Deciziei inițiale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din Baia Mare și obligarea autorităților să emită un nou certificat de încadrare în grad de handicap accentuat, grad adecvat situației în care se afla clientul nostru.

https://actedo.org/reusita-rpb-smaranda-colta-incadrare-grad-handicap/

  • În perioada 23- 27 noiembrie 2020, Smaranda Colța a acordat asistență juridică pro bono, în cadrul proiectului ”Săptămâna pro bono 2020 în România- pledoarie pentru creșterea accesului la justiție”, organizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.

”Săptămâna Europeană Pro Bono (European Pro Bono Week) este co-organizată de European Pro Bono Initiative (care cuprinde mai multe firme internaționale de avocatură), TrustLaw, PILnet și European Pro Bono Alliance (care cuprinde mai multe clinici juridice pro bono și organizații de asistență juridică din întreaga Europă)” – https://www.stiri.ong/ong/sub-lupa/programul-saptamanii-europene-pro-bono-in-romania

  • În acord cu misiunea socială pe care Cabinetul nostru și-o asumă, ne rezervăm dreptul de a selecta cazurile persoanelor vulnerabile ce pot beneficia de asistență juridică în regim pro bono din partea Cabinetului nostru.