Amintim că ”insolvenţa” este acea stare a patrimoniului debitorului, care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.

Prin ”reorganizare judiciară” se înțelege procedura ce se aplică debitorului în insolvenţă, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea şi respectarea unui plan, numit ”plan de reorganizare”, care va prevedea anumite condiții.

Cabinetul nostru gestionează procedurile de lichidare judiciară, precum și cele de reorganizare. În concret, asigurăm asistență și reprezentare juridică în toate etapele ce vizează procedura insolvenței.

”Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență” arată că procedura insolvenței poate fi declanşată la cererea creditorului sau a debitorului însuși, dacă sunt îndeplinite condiţiile reglementate de lege.

”Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, publicată la data de 14 mai 2020 in Monitorul Oficial, conținea o serie de reglementări importante în ceea ce privește Legea nr. 85/2014 , precum: suspendarea obligației debitorului de a solicita deschiderea procedurii insolventei pe durata stării de alertă, modificarea unor dispoziții privind pragul legal ș.a..

Masuri similare pentru protejarea companiilor de efectele economice cauzate de pandemia COVID-19 au fost adoptate și în alte țări europene, precum Germania, relaxând astfel obligația pentru debitori de a-și declara propria stare de insolvență în lunile cu probleme.